AnaSayfa
 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

 

Bilindiği gibi günümüzde Yükseköğretimin uluslararasılaşması üniversitelerin en önemli gündem maddesini oluşturmaya başlamıştır. Yükseköğretimde uluslararasılaşma basit ve açık tanımlamayla; “uluslararası boyutun yükseköğretim kurumunun öğretme, araştırma ve hizmet fonksiyonuna sistematik olarak dahil olma süreci” olarak tanımlanmaktadır. Uluslararasılaşma; üniversitelerin bölgesel ve küresel konumunu güçlendirmenin yanında tek-tip üniversite anlayışının değişmesine, üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma kalitesinin artmasına katkı sağlayarak yükseköğretim anlayışını zenginleştirmektedir.

Uluslararasılaşma sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için sağlıklı bir biçimde işleyen bir uluslararasılaşma stratejisine sahip olmak gerekmektedir. Bu stratejide uluslararası öğrenciler, uluslararasılaşma sürecinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Benzer şekilde uluslararası misafir araştırmacılar için uygun akademik ortamlar oluşturabilmek, misafir araştırmacıların ders verebilmelerini ve araştırma faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik etmek üniversitelerin uluslararasılaşmasında büyük önem kazanmıştır.

Uluslararası İlişkiler Ofisi Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü’nün, ülkemizin Avrupa Birliği’ne uyum süreci ve dünyaya açılma programları çerçevesinde, 21. yüzyıl dünya üniversitelerinden biri olma amacıyla 2010 yılında oluşturduğu yeni birimlerden biridir.

Kurulmasını takip eden dönemde hazırlık çalışmaları yaparak, özellikle Avrupa Birliği Programlarının yürütülmesi noktasında önemli adımlar atan koordinatörlüğümüz, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 2. katında faaliyete geçmiştir. Koordinatörlük, gerekli malzemelerin temini ve görevlendirmelerin yapılmasını takiben, fiilen çalışmalarına başlamıştır. Faaliyet alanının genişliği düşünüldüğünde teşkilatlanma çalışmalarını kısa bir sürede tamamladığı söylenebilir.

Uluslararası ilişkiler Ofisi, üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlar. Yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olur ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak hem üniversitenin hem de yörenin gelişmesine katkıda bulunur.

Ofis, üniversitenin ulusal ve uluslararası camia ile etkin bir iletişimini temin etmek için dünyadaki en iyi fırsatlara ilişkin bilgi akışını sağlayarak bunlardan nasıl yararlanacağı konusunda uzmanlık hizmeti verir. Ofis aynı zamanda aktif olarak dünyadaki üniversitelerle işbirliği anlaşmaları yapmanın yanı sıra, Bologna süreci ilgili çalışmaları yürütmekte ve Erasmus ve Mevlana gibi değişim programlarından olabildiğince yararlanarak öğrenci ve öğretim üyesi değişimini artırmak için çaba göstermektedir.

 Üniversitemizde AB ve diğer uluslararası ilişkiler boyutlarını ilgilendiren konularda hem öğrencilerin hem de akademik personelin yararlanması amacıyla toplantılar düzenleyerek üniversitemize uluslararasılaşma boyutu kazandırma yolunda önemli adımlar atmıştır.